FDA förbjuder antibakteriell tvål

Triclosan är nu förbjudna i amerikansk tvål. Vad väntar EU på?

Amerikanska FDA (Food and Drug Administration) har nu i september förbjudit användningen av 19 olika antiseptiska ämnen i handtvål, bland annat triclosan och triclocarban. Anledningen är att tillverkarna inte har kunnat bevisa att ämnena är vare sig ofarliga vid daglig användning under längre tid eller att de skulle vara mer effektiva än vanlig tvål och vatten på att minska spridningen av sjukdomar och infektioner. Förbudet gäller från och med september nästa år vilket ger tillverkarna ett år på sig att omformulera eller fasa ut produkterna. Ytterligare 3 ämnen, benzalkonium chloride, benzethonium chloride och chloroxylenol (PCMX) har fått dispans ett år då kosmetikaindustrin fått den tiden på sig att bevisa säkerheten och nyttan med dessa ämnen. Då triclosan är både hormonstörande och med största sannolikhet bidrar till ökad antibiotikaresistens ser vi fram emot ett liknande förbud från EU.

 


Referenser

  1. FDA pressrelease
  2. FDA ruling
  3. The Guardian om varför antibakteriell tvål inte är bra