Hur du undviker 1,4-Dioxan i ditt schampo

Undvik 1,4 dioxan i hudvårdsprodukter

1,4-Dioxan är klassad som cancerogen inom EU. 1,4-Dioxan kan finnas i ditt schampo, din duschkräm, deodorant, ansikts­rengöring osv. men du kommer aldrig hitta den nämnd i någon innehålls­förteckning. 1,4-Dioxan är en konta­minering som uppstår under till­verkningen av vissa ingre­dienser. För att helt undvika 1,4-Dioxan måste du lära dig att känna igen vilka ingred­ienser som kan vara kontaminerade.

1,4-Dioxan kontaminerar etoxy­lerade tensider och konsistens­givare

Många produkter som marknads­förs som milda innehåller tensider som gjorts mer vatten­lösliga med hjälp av etoxylering. Som exempel på detta kan nämnas Sodium Laureth Sulfate (SLES), en mycket vanlig tensid i bl.a. schampo, handtvål och baby­produkter. Det låter ju bra, en mer vatten­löslig tensid är lättare att skölja bort och därmed mildare för huden. Problemet är att när tensiden behandlas för att bli mer vatten­löslig bildas 1,4-Dioxan, som sedan följer med och kontaminerar slut­produkten.

Skillnaden mellan SLS och SLES

1,4-Dioxan är cancerklassad men gränsvärden saknas

1,4-Dioxan är klassi­ficerad som en klass 2 carci­nogen inom EU, vilket betyder att den misstänks orsaka cancer [1]. EUs veten­skapliga kommitté för konsument­säkerhet (SSCS) har rekommen­derat att det införs en reg­lering med accep­tabla gräns­värden för 1,4-Dioxan [1], men hittills finns ingen reg­lering, bara rekommen­dationer. Det finns tekniker för att minska bildandet av 1,4-dioxan, men utan reglerande värden är det omöjligt som konsument att bedöma i vilka produkter tekniken har använts. Och även om under­sökningar har visat att nivåerna av 1,4-Dioxan har sjunkit dramatiskt sedan 70-talet så är de fortfarande orimligt höga i vissa produkter [2-3]. Vi tycker att dettta är oro­väckande, speciellt med tanke på att dessa tensider är mycket vanliga i baby­shampo. Vår rekommen­dation är därför att man undviker produkter som kan vara kontami­nerade med 1,4-Dioxan.

 


References

  1. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS), Scientific opinion on: The Report of the ICCR Working Group: Considerations on Acceptable Trace Level of 1,4-Dioxane in Cosmetic Products, 2015.
  2.  FDA U.S. Food and Drug Administration, 1,4-Dioxane A Manufacturing Byproduct. 3 July 2007 (Last update; 17 December 2014); Available at: http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/PotentialContaminants/ucm101566.htm [Accessed; 30 April 2017]
  3. Black, R.E. et al., Occurrence of 1,4-Dioxane in cosmetic raw materials and finished cosmetic products. J AOAC Int, 2001. 84(3): 666-70.

Läs mer om Gifter i hudvård