Varför Sodium Coco-Sulfate är lika illa som SLS

Sodium Coco sulfat i schampot är lika illa som SLS. Vill du veta varför?

Coco låter naturligt och det är därför lätt att tro att det därmed är ett bättre val. Och visst, Sodium Coco-sulfate är tillverkad av kokosolja som kan vara ekologisk, men där slutar tyvärr naturligheten. Sodium Coco-sulfate är ett bra exempel på när skönhets­industrin försöker lura oss konsumenter genom nya tjusiga namn.

Hur tillverkas SLS?

SLS till­verkas genom att redu­cera fett­syran lau­rin­syra (lauric acid) till laur­yl­alkohol som sedan sul­fa­teras med an­tingen Svavel­tri­oxid eller Klor­svavel­syra. Därefter neu­tra­liseras den med Nat­rium hydroxid eller Nat­rium car­bonat [1].

Sodium lauryl sulfate (SLS) tillverkas genom en process där man sätter på sulfate på lauryl­alkohol [1]. Laurylen kan komma från petr­oleum­indus­trin men kan också renas fram från kokos­olja eller palm­olja. Produkten kan då marknads­föras som ”plant-derived” och framstår som mera naturlig för konsumenten trots att SLS definitivt inte är någon naturlig tensid.

 

Sodium Coco-sulfate består till 50% av SLS

Sodium Coco sulfat har samma innehåll som SLS. Vill du veta varför?Istället för att specifikt rena fram laurylen från kokos­oljan, använder man ibland en mindre ren blandning av fett­syror i processen. Man får då en mix av tensider som man kallar Sodium Coco-sulfate.

Kokosolja består till 50% av fett­syran lauric acid, 20% myristic acid, 8% palmitic acid samt små mängder av både längre och kortare fett­syror [2,3]. Det betyder att när man har fått fram den så kallade Sodium Coco-sulfaten så består den av 50% Sodium Lauryl Sulfate, 20% Sodium Myristyl sulfate, 8% Sodium Palmityl sulfate etc. En tensid­blanding som för huden inte skiljer sig särskilt mycket från ren SLS, ekologisk eller inte.


- Lär dig mer -
C6  Hexyl
C8  Caprylyl 
C10  Decyl 
C12  Lauryl 
C14 Myristyl 
C16 Cetyl 
C18 Stearyl 

Hur pass irriterande en tensid är beror dels på vilken laddning huvudet har, men också på hur lång svansen är. Ju längre svans desto mindre vatten­löslig är tensiden, vilket gör den svårare att skölja bort från huden. Ju längre tid en tensid stannar på huden desto mer irriterar den. Samtidigt är det så att ju längre en tendsid är, desto svårare har den för att ta sig igenom ytter­hudens barriär. När en tensid tar sig igenom barriären skapar den hål som gör att vi förlorar fukt och naturliga fuktighets­hållande ämnen. Anjoniska tensider som sulfater förstör också keratin och andra proteiner i huden. Lauryl med sina 12 kol är den mest irriterande svans­längden eftersom den är tillräckligt lång för att vara svår att skölja bort, samtidigt som den är tillräckligt liten för att ta sig igenom ytter­hudens barriär [4]. I tabellen har vi samman­ställt INCI namnen för de tensidkedjor som är vanligast i våra skönhets­produkter. C är antal kol. Ju högre siffra desto längre tensidkedja och desto mindre vatten­löslighet.

 


Referencer